, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

Meet & Greet στη Ρόδο – Όλα όσα έγιναν στη συνάντηση των Master στο Ημιμόνιμο Μακιγιάζ

Για 3 ημέρες, η καρδιά της PhiAcademy χτυπούσε στη Ρόδο. Φέτος, το PhiMaster Meeting (14/16-9), μια γιορτή-θεσμός του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα φωτεινό και ιστορικό νησί που το καλοκαίρι που μας πέρασε έδειξε την γενναιότητά του. Το «Μeet & Greet» της PhiAcademy συγκέντρωσε εκπροσώπους του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ από όλο τον κόσμο και μία εξ αυτών, ήμουν κι εγώ.

Η Ακαδημία είχε ως στόχο να φέρει τις Master κοντά και μια σειρά εκδηλώσεων δημιούργησε επί τρεις ημέρες ατμόσφαιρα χαράς. Ο ιδρυτής της PhiAcademy, Branco Babic, δεν θα μπορούσε να λείπει. Ήταν δίπλα στις Master και μαζί του είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μοιραστούμε σκέψεις και συναισθήματα για τη δουλειά μας. Παθιασμένος για το αντικείμενό του, πάντα αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Στην κεντρική ομιλία του, μια από τις δυνατές στιγμές του PhiMaster Meeting μοιράστηκε τις σκέψεις του γύρω από την πορεία του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ τα τελευταία χρόνια και ανέδειξε τη σημασία που έχει η δικτύωση για την πορεία κάθε επαγγελματία. Ο κόσμος του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ χρειάζεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι να εξελιχθούν, είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και δεσμεύονται να προσφέρουν το καλύτερο. Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας θα πρέπει να μην μένουν στάσιμες και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα του Branco προς εμάς.

Ακολούθησε το λαμπερό Gala Dinner και ένα Pool Party, ως επίλογος, ουσιαστικά, του καλοκαιριού. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις μας έδωσαν μια ευκαιρία να έρθουμε κοντά με επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και να ζήσουμε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, μακριά από την απαιτητική καθημερινότητά μας. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και με την παρουσία μας, δημιουργήσαμε ατμόσφαιρα γιορτής.

Στα 30 χρόνια εμπειρίας μου στο Ημιμόνιμο Μακιγιάζ πολλά έχουν αλλάξει αλλά ένα πράγμα έχει παραμείνει το ίδιο: πάντα έχω την διάθεση να ακούω, να μαθαίνω, να συναντώ νέους ανθρώπους.

Το PhiMaster Meeting δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία στους επαγγελματίες να μιλήσουν για το αντικείμενο που αγαπούν με ανθρώπους που μπορεί να ζουν στην άλλη άκρη του κόσμου.

Πριν αρκετά χρόνια, όταν έκανα το πρώτο συνέδριο για το Ημιμόνιμο Μακιγιάζ στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν οι βάσεις για την διάδοση του τομέα μας. Πλέον, έχουμε την ευκαιρία, μέσα από δράσεις όπως το PhiMaster Meeting και τα social media να γνωρίσουμε επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και να γίνουμε όλοι μαζί ένα δίκτυο που εξελίσσει το Ημιμόνιμο Μακιγιάζ και το βοηθά να κάνει βήματα μπροστά. Να θυμόμαστε ότι το μέλλον του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ είναι μια κατασκευή που χτίζουμε όλοι οι επαγγελματίες καθημερινά.

 

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

Meet & Greet in Rhodes – Everything that happened at the meeting of the Masters in Semi-permanent Makeup

For 3 days, the heart of PhiAcademy was beating in Rhodes. This year the PhiMaster Meeting (14/16-9), a celebration-institution of Semi-Permanent Makeup, took place for the first time in Greece, in a bright and historic island that showed its bravery last summer. PhiAcademy’s “Meet & Greet” brought together representatives of Semi-permanent Makeup from all over the world and one of them was me.

The Academy aimed to bring Masters together and a series of events created an atmosphere of joy over 3 days. PhiAcademy’s founder, Branco Babic, could not be missed. He was next to the Masters and with him we had the opportunity to discuss and share thoughts and feelings about our work. Passionate about his job he is always a source of inspiration.

In his keynote speech, one of the strong moments of the PhiMaster Meeting, he shared his thoughts on the progression of Semi-Permanent Makeup over the past few years and highlighted the importance of networking in the journey of any professional. The world of Semi-Permanent Makeup needs people who are ready to evolve, open to new ideas and committed to delivering the best. The skills a professional must have should not remain stagnant and should adapt to the demands of the market. This was Branco’s key message to us.

This was followed by the glittering Gala Dinner and a Pool Party, as an epilogue, essentially, to the summer. All these events gave us an opportunity to get together with professionals from all over the world and to live a completely different experience, away from our demanding daily routine. We joined forces and with our presence, we created an atmosphere of celebration.

In my 30 years of experience in Semi-Permanent Makeup a lot has changed but one thing has remained the same: I always have the desire to listen, to learn, to meet new people.

Every year the PhiMaster Meeting gives professionals the opportunity to talk about the subject they love with people who may live on the other side of the world.

Several years ago, when I held the first conference on Semi-Permanent Makeup in Greece, the foundations for spreading our field were not in place. Now, we have the opportunity, through activities such as the PhiMaster Meeting and social media, to meet professionals from all over the world and become together a network that develops Semi-Permanent Makeup and helps it to take steps forward. Remember that the future of Semi-Permanent Makeup is a construction that all professionals are building every day.

 

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

 

 

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

Leave a comment