, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

Latex Day ή αλλιώς, «Ο Τεχνίτης βοηθά τον Τεχνίτη»: Όλα όσα έγιναν στις 5 Φεβρουαρίου

Τι είναι αυτό που κάνει μια τεχνίτρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ να εξελίσσεται;

Σίγουρα, οι γνώσεις της, η εμπειρία που αποκτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής της, ο ενθουσιασμός της για το αντικείμενό της και η ανθεκτικότητά της. Όμως, μπορεί να την βοηθήσει και κάτι ακόμα: η συμμετοχή της σε ένα Latex Day! Στο Latex Day που πραγματοποιήθηκε στον επαγγελματικό μου χώρο στις 5 Φεβρουαρίου έδωσαν το παρών Τεχνίτριες Ημιμόνιμου Μακιγιάζ που είναι αποφασισμένες να επιτύχουν στον τομέα τους.

Η φιλοσοφία ενός Latex Day έχει ως πυρήνα της την «Βοήθεια του Τεχνίτη προς τον Τεχνίτη»:

Οι αξίες που διέπουν το Latex Day είναι οι παρακάτω:

1. Η αξία της συνεχούς εκπαίδευσης: Κάθε τεχνίτρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ που συμμετέχει στο Latex Day αντλεί χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη του τομέα του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ. Έτσι βελτιώνει τη δουλειά της στο παρόν και προετοιμάζεται για το μέλλον.

2. Η αξία της ανταλλαγής γνώσεων: Οι τεχνίτριες ανταλλάσσουν ιδέες και μοιράζονται εμπειρίες τους. Λύνουν απορίες και σχολιάζουν την δουλειά τους, εντοπίζοντας τι μπορεί να χρειάζεται βελτίωση.

3. Η αξία της δικτύωσης: Γύρω από το μεγάλο τραπέζι του Latex Day, γινόμαστε μια μεγάλη ομάδα που συνδέεται με έναν κοινό σκοπό: Την Πρόοδο!

4. Η αξία της αλληλοβοήθειας: Στο Latex Day, o ένας βοηθά τον άλλο. Μαθαίνουμε νέα πράγματα, συζητάμε για τεχνικές που ενισχύουν τις δεξιότητες ενός επαγγελματία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της νέας εποχής. Αυτό που θα μοιραστεί μια τεχνίτρια, σχολιάζοντας την δουλειά της, μπορεί να γίνει μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για όλες μας.

Μια τεχνίτρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ που έχει την διάθεση και την ενέργεια να αφιερώσει χρόνο για να ανταλλάξει γνώσεις με άλλες τεχνίτριες, μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει. Επενδύει χρόνο και προσοχή και παίρνει ως αντάλλαγμα γνώση και καθοδήγηση.

Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο στην εποχή μας, μοιάζει με πολύτιμο θησαυρό!

Στο 1ο Latex Day για το 2024, συζητήσαμε πάνω σε παραδείγματα τεχνικών. Ως Master, θέλησα να μιλήσω για την σημασία της Αφαίρεσης και της Διόρθωσης και παράλληλα σχολίασα πόσο σημαντικό είναι να αξιολογούμε τις νέες «εφήμερες» τεχνικές που βγαίνουν στην αγορά. Είναι σημαντικό να είμαστε συνεπείς στις αξίες που διέπουν το επαγγελματικό μας προφίλ και να ξέρουμε πώς να μιλήσουμε για τη δουλειά μας.

Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών είναι εφικτή. Η πρόοδος θέμα συνέπειας και πειθαρχίας. Μέσα από το Latex Day θέλω να προσφέρω στις τεχνίτριες Ημιμόνιμου Μακιγιάζ που συμμετέχουν, εργαλεία δουλειάς που θα χαράξουν νέους δρόμους στην πορεία τους.

Σας περιμένω στο επόμενο Latex Day που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου! Δηλώστε συμμετοχή!

LATEX DAY: WHAT HAPPENED ON THE 5TH OF FEBRUARY

What makes a semi-permanent make-up artist evolve?
Certainly her knowledge, the experience she gains along the way, her enthusiasm for her craft and her ability to work under pressure. But there’s one more thing that can help her: her participation in a Latex Day!
Latex Day, which took place on the 5th of February in my professional space, was attended by semi-permanent makeup artists who are determined to succeed in their field.
The philosophy of a Latex Day is “Artist to Artist Help”:
The values that underpin Latex Day are as follows:
1. The value of training: Every Semi-Permanent Makeup Artist who attends Latex Day gains useful information about the evolution of the Semi-Permanent Makeup field. This will improve their work in the present and prepare them for the future.
2. The value of sharing knowledge. You will be able to ask questions, comment on your work and see what could be improved.
3. The value of networking: around the big table at Latex Day, we become one big group united by a common goal: progress!
4. The value of helping each other: At Latex Day we help each other. We learn new things, discuss techniques that will enhance a professional’s skills and meet the needs and demands of the new age customer. What one technician shares by commenting on her work can become very useful information for all of us.
A semi-permanent make-up artist who is willing and energetic enough to take the time to share her knowledge with other artists can only be a winner. She invests time and attention and receives knowledge and guidance in return.
In my opinion, this is a precious treasure in this day and age!
We discussed examples of techniques at the 1st Latex Day for 2024. As a master, I wanted to talk about the importance of subtraction and correction, and at the same time I commented on how important it is to evaluate new “ephemeral” techniques that come on the market. It is important to be consistent with the values that underpin our professional profile and to know how to talk about our work.
A quality service can be achieved. Progress is a matter of consistency and discipline. Through Latex Day, I want to give semi-permanent make-up artists the tools to take their careers to the next level.
So on the 1st of April, I look forward to seeing you at the next Latex Day! Sign up to attend!

Leave a comment