, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

27 Μαΐου – Latex Day: Νέα γνώση, εξάσκηση, ανοιχτή συζήτηση, στην αγαπημένη μας εκπαιδευτική συνάντηση

Την Δευτέρα 27 Μαΐου, ένα ακόμα Latex Day πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και έβαλε τους σπόρους για νέα γνώση και νέους στόχους.

Το Latex Day, η καθιερωμένη μας εκπαιδευτική συνάντηση σε μηνιαία βάση, είναι πλέον μια αγαπημένη συνήθεια που προσφέρει κάτι ουσιαστικό σε όλες όσες συμμετέχουμε.

Από την πρώτη στιγμή, το Latex Day έδειξε πόσο μπορεί να βοηθήσει τις Τεχνίτριες Ημιμόνιμου Μακιγιάζ, σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο κι αν βρίσκονται. Στο Latex Day της Δευτέρας 27 Μαΐου, συζητήσαμε για νέα χρώματα και λύσαμε απορίες, σε ανοιχτή συζήτηση.

Μετά το ταξίδι μου στο Βελιγράδι με την PhiAcademy, επέστρεψα με ακόμα περισσότερη διάθεση να εμπνεύσω και να καθοδηγήσω τις Τεχνίτριες Ημιμόνιμου Μακιγιάζ που θα με εμπιστευτούν. Άντλησα νέα γνώση μέσα από εκπαιδευτικά workshops που αποδεικνύονται απαραίτητα για την εξέλιξή μας, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν έχουμε φτάσει στην καριέρα μας.

Για ακόμα μια φορά, το Latex Day γίνεται η γέφυρα μαζί σας και είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του κλάδου μας το γεγονός ότι υπάρχει η δίψα για βελτίωση και πρόοδο. Ένας εκπαιδευτικός τίτλος δεν φτάνει για να δημιουργήσει μια πορεία με μέλλον. Χρειάζεται προσωπικός χρόνος, μελέτη και αφοσίωση, για να μπορεί να έρθει η άνοδος και η εξέλιξη. Θα ακολουθήσουν κι άλλα Latex Day μέσα στη σεζόν, μέχρι το τέλος της. Η απήχηση που γνωρίζουν, μου δίνει ενθάρρυνση για να συνεχίζω να τα οργανώνω. Οι γνώσεις στον τομέα μας δεν εξαντλούνται ποτέ. Το ίδιο και οι δυνατότητες που προσφέρονται.

Είναι ωραίο να λύνουμε όσες απορίες προκύπτουν και να αφομοιώνουμε ουσιαστικά τη γνώση. Να κάνουμε ασκήσεις, να συζητάμε, να ακούμε τη γνώμη των συναδέλφων μας πάνω σε θέματα που μας απασχολούν στη δουλειά μας. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι και βλέπουμε την διαφορά στον εαυτό μας.

Μείνετε συντονισμένες, για τις νέες ημερομηνίες των Latex Days!

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

May 27-Latex day: learn, practise and discuss at the most popular training event

Monday 27th May was another successful Latex Day. The seeds of new knowledge and new goals were sown.

Latex Day, our well-established monthly educational meeting, is now a beloved habit that offers something meaningful to all of us who attend.

From the very beginning, Latex Day has shown just how much it can do to help semi-permanent make-up artists, no matter what level of training or professional experience they are at. At the Latex Day on Monday the 27th of May, we talked about new pigments and answered questions in an open discussion.

After travelling to Belgrade with PhiAcademy, I’ve returned even more eager to inspire and guide the Semi-Permanent Makeup Artists who trust me. I gained new knowledge through educational workshops that are essential for your development, no matter what level we have reached in our careers.

Once again, Latex Day becomes a bridge with you and it is very encouraging for the future of our industry where there is a thirst for improvement and progress. An educational qualification is not enough to create a path with a future. It takes personal time, study and dedication to progress and progress.

More Latex Day will follow throughout the season until the end of the season. The resonance that they know gives me the courage to continue to organise them. The knowledge in our field never runs out. Neither do the possibilities.

It’s nice to solve all the questions that arise and to really absorb the knowledge. Doing exercises, discussing, listening to what our colleagues have to say about what we work on. This is how we get better and see the difference in ourselves.

Stay tuned for the new dates of Latex Days!

Leave a comment