, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

25 χρόνια εκπαιδεύσεις: Μια ειδική έκδοση αφιερωμένη στους επαγγελματίες που επενδύουν στη γνώση

25 χρόνια εκπαιδεύσεις: Μια ειδική έκδοση αφιερωμένη στους επαγγελματίες που επενδύουν στη γνώση

Φανταστείτε το μυαλό του επαγγελματία σαν ένα εύφορο έδαφος που περιμένει να καλλιεργηθεί. Κάθε σεμινάριο είναι ένας σπόρος. Αν αυτό το έδαφος γεμίσει από σπόρους, δεν θα βγάζει καρπούς, σε μερικά χρόνια; Έτσι λειτουργεί η γνώση στο μυαλό του ανθρώπου. Τον μετατρέπει σε κήπο που όσοι τον επισκέπτονται, μαγνητίζονται.

Θέλησα να ξεκινήσω αυτό το κείμενο με εικόνες που ταιριάζουν με την εποχή. Την φετινή άνοιξη, επέλεξα να σας παρουσιάσω την συλλεκτική έκδοση που ετοίμασα για τα 25 χρόνια που βρίσκομαι μέσα στον χώρο των εκπαιδεύσεων. Τα 8 από αυτά, με τον τίτλο της Master, μέσω της PhiAcademy.

Τα σεμινάρια και οι εκπαιδεύσεις μπορούν να πάνε τον επαγγελματία πολύ μακριά. Αυτό το πιστεύω από τον πρώτο χρόνο που μπήκα στον χώρο της ομορφιάς. Έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε.

Θέλησα να καταγράψω σε ένα βιβλίο, όλα όσα πιστεύω για την αξία των εκπαιδεύσεων, φωτογραφίες από εκπαιδεύσεις στις οποίες εγώ ήμουν επικεφαλής, στιγμιότυπα από πολλά χρόνια προσπάθειας, που θα συνεχίσω να καταβάλλω. Με ενδιαφέρει η αγορά να διευρύνεται, οι επαγγελματίες της να γίνονται καλύτεροι και ευκαιρίες να εμφανίζονται για όλους μας.

Το book «25 χρόνια εκπαιδεύσεις» είναι οι πεποιθήσεις μου, το μεράκι μου, η αφοσίωσή μου. Πολλοί από τους επαγγελματίες που με εμπιστεύτηκαν για να μυηθούν στον κόσμο του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ βρίσκονται εκεί.

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

25 years of seminars: A special edition dedicated to professionals investing in knowledge

Imagine the mind of a professional as a fertile soil waiting to be cultivated. Every seminar is a seed. If that soil is filled with seeds, won’t it bear fruit in a few years? This is how knowledge works in the mind of man. It turns it into a garden that those who visit it are magnetized.

I chose to begin this text with images that fit the season. This spring, I chose to present the collector’s edition I prepared for my 25 years in the field of education. 8 of them, titled Master’s, through PhiAcademy.

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

Seminars can take the practitioner a long way. I have believed this since my first year in the beauty industry. It has been 32 years since then.

I wanted to document in a book, everything I believe about the value of trainings, photos from trainings I led, snapshots of many years of effort that I will continue to put in. I am interested in the market expanding, its professionals getting better and opportunities appearing for all of us.

The book “25 years of seminars” 
is my beliefs, my passion, my dedication. Many of the professionals who have trusted me to introduce them to the world of Semi-Permanent Makeup are there.

, Ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών & σεμινάρια - Stavroula Giannouli

Leave a comment